Περιφερειακή Συνέλευση 2017: Κυριακή – Πρωί Μουσικό Βίντεο