Περιφερειακή Συνέλευση 2017: Παρασκευή – Πρωί Μουσικό Βίντεο