Περιφερειακή Συνέλευση 2017: Σάββατο – Πρωί Μουσικό Βίντεο